آی‌سی‌تی نیوز – دومین نشست از سلسله نشست‌های «حکمرانی اجتماعی از طریق کلان داده» به همت پژوهشگاه فضای مجازی، مرکز پزوهش های مجلس شورای اسلامی و شرکت دیتاک، روز شنبه مورخ ۱۵ آبان برگزار می‌شود. ​به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی؛ دومین نشست از سلسله نشست‌های «حکمرانی اجتماعی از طریق کلان داده» با عنوان […]

آی‌سی‌تی نیوز – دومین نشست از سلسله نشست‌های «حکمرانی اجتماعی از طریق کلان داده» به همت پژوهشگاه فضای مجازی، مرکز پزوهش های مجلس شورای اسلامی و شرکت دیتاک، روز شنبه مورخ ۱۵ آبان برگزار می‌شود.
​به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی؛ دومین نشست از سلسله نشست‌های «حکمرانی اجتماعی از طریق کلان داده» با عنوان «اشکال جدید علم و حکمرانی اجتماعی با ظهور کلان داده‌ها» به همت پژوهشگاه فضای مجازی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و شرکت دیتاک، روز شنبه مورخ ۱۵ آبان از ساعت ۱۶ الی ۱۸، برگزار خواهد شد.

چالش‌های اجتماعی کنونی نیازمند فهم دینامیک و پیوستار اجتماعی هستند و کلان‌ داده‌ها ابزار مناسبی برای فهم دینامیک اجتماعی فراهم می‌آورد. از این‌رو نشست حاضر با تاکید بر محورهای یاد شده فوق، با حضور یحیی شعبانی پژوهش‌گر پژوهشگاه فضای مجازی، برگزار خواهد شد.

برای شرکت در این جلسه روی لینک ثبت‌نام رایگان، کلیک کنید.