آی‌سی‌تی نیوز – سامانه الکترونیکی سامانه ارسال لیست و پراخت حق بیمه تأمین اجتماعی از Samt.tamin.ir به نشانی Es.tamin.ir تغییر کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما معاون منابع بیمه‌ای تامین اجتماعی گیلان گفت: سامانه جدید ارسال لیست و پراخت حق بیمه تأمین اجتماعی به نشانی Es.tamin.ir در اختیار کارفرمایان قرار گرفته است و از اول […]

آی‌سی‌تی نیوز – سامانه الکترونیکی سامانه ارسال لیست و پراخت حق بیمه تأمین اجتماعی از Samt.tamin.ir به نشانی Es.tamin.ir تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما معاون منابع بیمه‌ای تامین اجتماعی گیلان گفت: سامانه جدید ارسال لیست و پراخت حق بیمه تأمین اجتماعی به نشانی Es.tamin.ir در اختیار کارفرمایان قرار گرفته است و از اول مرداد جایگزین سامانه سابق می‌شود.
منوچهر امیری با بیان اینکه فرصت کارفرمایان برای بهره مندی از بخشودگی جرائم بیمه‌ای تنها تا پایان تیر است افزود: متقاضیان در اسرع وقت به ثبت درخواست خود در سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان اقدام کنند.