تعویق فرایندهای استثماری آمریکا در فضای مجازی
تعویق فرایندهای استثماری آمریکا در فضای مجازی

آی‌سی‌تی نیوز – سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی گفت: هم اکنون نوع استعمار دگرگون شده و ما اکنون مورد استثمار مجازی آمریکا قرار می گیریم و هرچند جبهه و آرایش نیروها تغییر کرده اما ماهیت تغییری نداشته و شاید به لحاظ امکاناتی که فضای مجازی قرار داده، تشدید هم شده باشد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه […]

آی‌سی‌تی نیوز – سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی گفت: هم اکنون نوع استعمار دگرگون شده و ما اکنون مورد استثمار مجازی آمریکا قرار می گیریم و هرچند جبهه و آرایش نیروها تغییر کرده اما ماهیت تغییری نداشته و شاید به لحاظ امکاناتی که فضای مجازی قرار داده، تشدید هم شده باشد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، عبدالحسین کلانتری در حاشیه همایش بین المللی افول آمریکا با رویکرد جهان پسا آمریکا و در پنل فضای سایبر و جهان پس از آمریکا گفت: تحلیل فیلم های جهان آمریکا از ترک برداشتن تمدن آن ها حکایت دارد به طوری که فیلم‌ پلتفرم جامعه وحشی غرب و بازی مرکب وحشی گری جهان سرمایه دارانه که ارمغان جامعه آمریکا است را نشان می دهد، بنابراین اگر به مثابه یک تمدن به آن توجه شود شاهد ترک برداشتن این ساختار هستیم.

وی با تاکید بر این که وجه محتوای رسانه و مدیریت حکمرانی رسانه های اجتماعی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: بحث مهم تر وجه پلتفرمی رسانه ها است که فراتر از مرزهای ملی عمل کرده و در عمل مرزهای کشورها را در نوردیده ، حاکمیت های ملی را تضعیف کرد و ملت را گرو گرفته و بر این اساس کنش می کند.

الگوهای توسعه باید خود را با تحولات سریع فناورانه سازگار کنند

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی ادامه داد: تحلیل پلتفرمی حکمرانی رسانه ها و شبکه های اجتماعی و نقشی که در تثبیت و بقای فرایندهای استعماری و استثماری از آمریکا دارد با حکمرانی به تعویق خواهد افتاد بنابراین گام هایی برای شکست این حلقه انجام شده که چین و اتحادیه اروپا اقداماتی انجام داده و ایران نیز در حال برداشتن گام هایی است.

وی در ادامه با اشاره به مدل چند ذینفعی که به نوعی مدل آمریکایی است، تصریح کرد: در این‌مدل حاکمیت، با شرکت های خصوصی که کلیت منافع نظام سلطه را تامین می کنند هم دست می شوند و صدای بخش مدنی، نهادها و متخصصان شنیده نمی شود و لذا مدل چندذینفعی هم بدرستی اجرا نمی‌شود و کذب است. لذا سلطه در این مدل نیز حفظ شده است.

کلانتری در پاسخ به این سوال که آینده فضای مجازی چه خواهد شد؟ با تاکید بر این که این گونه نیست که تاریخ برای کل مسیر آینده، بسته ای تدارک ببیند و همه امور در آن مشخص و زمانبندی شده باشد. بلکه تاریخ در پرتو امیدها،آرمان ها و آرزوها ساخته شده و می شود، اظهار کرد: بررسی تمدن غرب نشان می دهد که این تمدن براساس امید و آرزو شکل گرفت و هرچند تصویر کلان و کلی از آینده وجود دارد و باید فضایی به دور از استعمار و تک قطبی بودن که همه ذینفعان در آن حق مشارکت داشته باشند، وجود داشته باشد، اما این فضا اکنون وجود ندارد. هرچند که کلیتی از آن وجود دارد. اما این که دقیق و جزئی مشخص باشد که چه اتفاقی خواهد افتاد، در دسترس نیست.

کلانتری تاکید کرد: می توان کلیات آینده را تصویر کرد اما این که دقیق باشد کار آسانی نیست و باید اجازه داد تاریخ خود را در مسیر آرمان‌ها و اهداف والای انسانی بسازد و محقق کند.