کلاھبرداری سایبری از متقاضیان کار

آی‌سی‌تی نیوز – رئیس پلیس فتا استان گفت: کلاھبرداران با وعده‌ھای اغوا کننده و استفاده از آدرس‌ھا و مشخصات ساختگی در آگھی‌ھای استخدام، از افراد جویای کار می خواھند که تصاویر مدارک ھویتی خود را ارسال کرده و در گام بعدی با ارائه شماره کارت یا ھدایت آنھا به سایت ھای جعلی و درگاه ھای بانکی فیشینگ برای واریز وجه ثبت نام، از آنھا سوءاستفاده‌ھای مالی می‌کنند.

رئیس پلیس فتا استان بیان داشت: کلاھبرداران سایبری با آگاھی ازتعداد فراوان افراد جویای کار، از نیاز آنھا به اشتغال سوءاستفاده کرده و با درج آگھی‌ھای استخدامی کاذب در فضای مجازی، شبکه‌ھای اجتماعی و ھمچنین سایت‌ھای آگھی آنلاین از آنھا کلاھبرداری می‌کنند .

به گزارش پلیس فتا سرھنگ امین یادگار نژاد اظھار کرد : با توسعه اینترنت و فراگیر شدن فضای مجازی، بستر انتشار آگھی بسیار آسان تر شده و در دسترس ھمه قرار گرفته است، و فرصت مناسبی ، برای جویندگان کار فراھم شده تا در بین انبوه آگھی ھا در جستجوی کار و استخدام ھستند.

وی افزود: عناوینی مانند کار در منزل با درآمد بالا، استخدام با پورسانت عالی، استخدام در مراکز و سازمان ھای دولتی معتبر و غیره از عناوینی ھستند که کلاھبرداران در آگھی ھای خود بسیار از آنھا استفاده می‌کنند.

سرھنگ یادگار نژاد ادامه داد: کلاھبرداران با وعده‌ھای اغوا کننده و استفاده از آدرس‌ھا و مشخصات ساختگی در آگھی‌ھای استخدام، از افراد جویای کار می خواھند که تصاویر مدارک ھویتی خود را ارسال کرده و در گام بعدی با ارائه شماره کارت یا ھدایت آنھا به سایت ھای جعلی و درگاه ھای بانکی فیشینگ برای واریز وجه ثبت نام، از آنھا سوءاستفاده‌ھای مالی می‌کنند.

وی گفت: شھروندان جویای کار برای جلوگیری از سرقت ھویت خود توسط مجرمان سایبری، به ھیچ عنوان تصاویر مدارک ھویتی خود را بدون تحقیق و بررسی آگھی‌ھای استخدامی، در اختیار آگھی دھنده‌ھا قرار ندھند و پس از اطمینان از صحت و اعتبار آگھی، با دریافت آدرس از آگھی دھنده، به صورت حضوری مکان مورد نظر و مجوزھای آن را بررسی کنند.

رییس پلیس فتا استان کرمان بیان کرد: موسسات کاریابی بسیاری در حال فعالیت رسمی ھستند که شھروندان برای جستجوی شغل مناسب خود می توانند به این موسسات مراجعه کنند و نیازی نیست که به آگھی ھای نامعتبر در سایت ھا و شبکه‌ھای اجتماعی مراجعه کنند. ھمچنین متقاضیان کار توجه داشته باشند استخدام در شرکت‌ھا و سازمان‌ھای دولتی دارای شرایط و ضوابط خاص بوده و از طریق فراخوان‌ھای عمومی و آگھی در سایت‌ھای خبری معتبر و نشریات رسمی صورت می گیرد.

این مسئول انتظامی با اشاره به فعالیت کلاھبرداران سایبری در فضای مجازی گفت: مجرمان سایبری به دنبال کوچکترین غفلت و سھل انگاری از طرف افراد ھستند تا نقشه ھای شوم خود را عملی کنند.

سرھنگ یادگار نژاد بیان داشت : شھروندان در صورت مواجھه با ھرگونه موارد مشکوک، گزارش خود را در بخش مرکز امـداد و فوریت‌ھای سایبـری سایت پلیس فتـا به آدرس ir.cyberpolice.www درج و پیگـیری کنند.


ممکن است شما هم دوست داشته باشید
پاسخ دهید

Your email address will not be published.