مرور برچسب‌ها

کتاب الکترونیکی

کتاب کاغذی یا کتاب الکترونیکی؟

آی‌سی‌تی نیوز - خواندن کتاب کاغذی نیاز به هیچ وسیله‌ای جز خود کتاب ندارد، اما در کتاب الکترونیکی هزاران و حتی میلیون‌ها صفحه کتاب می‌توانند در یک…