مرور برچسب‌ها

شهرداری

سایت “شفافیت” شهرداری نمایش بود

آی‌سی‌تی نیوز - کارشناس مسائل شهری تهران با اشاره به اینکه راه‌اندازی سایت "شفافیت" یک نمایش بود، گفت: اگر قرار به ایجاد سایت شفافیت باشد، باید آن را…