مرور برچسب‌ها

سایت دیوار

اجازه دهید سخت قانع شوند

آی‌سی‌تی نیوز - علی شمیرانی - به طور کلی، نگاه یکجانبه، گزینشی و صفر و یکی به هر طرح و قانونی، قاعدتا همان نتیجه را حاصل می‌کند که مد نظر مخالف یا…