مرور برچسب‌ها

سامانه جامع تجارت

قفل «سامانه‌ها» بر تجارت

آی‌سی‌تی نیوز - مداخلات دولتی همچنان بخش نامطلوب فعالیت‌های اقتصادی است. طی حدود ۱۱ماه گذشته که پروسه صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی به سامانه جامع…