سایت “شفافیت” شهرداری نمایش بود

آی‌سی‌تی نیوز - کارشناس مسائل شهری تهران با اشاره به اینکه راه‌اندازی سایت "شفافیت" یک نمایش بود، گفت: اگر قرار به ایجاد سایت شفافیت باشد، باید آن را…

«سوت» و سکوت در دولت الکترونیکی

آی‌سی‌تی نیوز - بابک رحیمیان - بازار - وضعیت اقتصادی دولت موجب شده تا به هر نحو ممکن از دلال‌ها و سرمایه‌گذاران مالیات اخذ کند و برای تحقق آن حتی به…