کاسبی با مشکلات نسخه الکترونیکی

آی‌سی‌تی نیوز - علی شمیرانی - ظاهرا راه‌اندازی برخی خدمات الکترونیکی بر خلاف آنچه انتظار می‌رفت نه تنها به تسهیل و تسریع امور منجر نشده، بلکه در روالی…