آی‌سی‌تی نیوز – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نتایج ارزیابی و رتبه‌بندی الکترونیکی ۵ هزار و ۶۰۰ دفتر پیشخوان خدمات دولت در شش ماهه دوم سال ۹۹ را اعلام کرد. به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شهرام حی شاد مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان رگولاتوری با اشاره به […]

آی‌سی‌تی نیوز – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نتایج ارزیابی و رتبه‌بندی الکترونیکی ۵ هزار و ۶۰۰ دفتر پیشخوان خدمات دولت در شش ماهه دوم سال ۹۹ را اعلام کرد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شهرام حی شاد مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان رگولاتوری با اشاره به مشارکت ۶۱ درصدی دفاتر پیشخوان در این رتبه بندی گفت: از مجموع ۹ هزار و ۳۱۳ دفتر پیشخوان خدمات دولت، ۵ هزار و ۶۴۳ دفتر پیشخوان در این ارزیابی مشارکت فعال داشته و اطلاعات خود را در سامانه رتبه بندی ثبت کرده‌اند.

وی گفت: بر اساس نتایج این سامانه ۴۷ درصد دفاتر شرکت کننده در این ارزیابی، رتبه یک، ۵۱ درصد رتبه دو و ۲ درصد رتبه سه و در مجموع ۴ هزار و ۳۳۶ دفتر رتبه یک، ۴ هزار و ۷۷۷ دفتر رتبه دو و ۲۰۰ دفتر رتبه سه را کسب کرده‌اند.

حی شاد درباره ارزیابی دفاتری که اطلاعات خود را در سامانه ثبت نکرده‌اند، بیان کرد: به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، تنها در این دوره از ارزیابی، این دفاتر بر اساس اطلاعات موجود در سامانه صدور پروانه رگولاتوری مانند مساحت دفاتر، تعداد پرسنل و… رتبه بندی شده اند.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری درباره تفاوت میان دفاتری که خوداظهاری کرده اند و دفاتری که به سامانه ارزیابی و رتبه بندی دفاتر پیشخوان مراجعه نکرده اند، بیان کرد: دلیل تاکید رگولاتوری بر مشارکت دفاتر پیشخوان برای خوداظهاری این است که اگر شاخص‌های مؤثر در ارزیابی و رتبه بندی دفاتر مانند، مساحت دفتر، تعداد پرسنل و… تغییر کرده باشد، ارزیابی آنها بر اساس اطلاعات جدید انجام شده و حقی از آنها ضایع نشود. بر همین اساس، دفاتری که در ارزیابی شش ماهه دوم سال ۹۹ شرکت نکرده‌اند با مراجعه به این سامانه و بارگذاری مدارک خود می‌توانند در ارزیابی و رتبه‌بندی شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ شرکت کنند.

حی شاد درباره عوامل تأثیرگذار در ارزیابی دفاتر پیشخوان دولت عنوان کرد: خوداظهاری دفاتر بر اساس مستندات ارائه شده، دریافت امتیاز انجمن استانی، درج امتیاز رضایتمندی متقاضیان خدمت و عدم دریافت امتیاز منفی در کمیته‌های رسیدگی به تخلفات از جمله عوامل تأثیرگذار در فرآیند رتبه بندی دفاتر پیشخوان است که بررسی مستندات و تأیید امتیازها در کارگروهی متشکل از نمایندگان مناطق و ستاد رگولاتوری بررسی می‌شود و تأیید امتیازها و مستندات توسط مناطق ۹ گانه رگولاتوری انجام می‌شود.

مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری در مورد اهداف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ارزیابی و رتبه بندی دفاتر پیشخوان گفت: توزیع عادلانه و هدفمند خدمات و ارتقای کیفیت ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان، تشویق دفاتر پیشخوان به ارتقای جایگاه خود، دسته بندی و ارائه خدمات دستگاه‌ها بر اساس رتبه بندی انجام شده از جمله مهمترین اهداف رگولاتوری برای ارزیابی این دفاتر است.

لیست نتایج رتبه بندی دفاتر