آی‌سی‌تی نیوز – پروژه «تدوین چارچوب مرجع شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی فضای مجازی کشور» توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا می شود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پروژه «تدوین چارچوب مرجع شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی فضای مجازی کشور» با هدف کلی تسهیل و تدقیق تحلیل و ارزیابی […]

آی‌سی‌تی نیوز – پروژه «تدوین چارچوب مرجع شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی فضای مجازی کشور» توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پروژه «تدوین چارچوب مرجع شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی فضای مجازی کشور» با هدف کلی تسهیل و تدقیق تحلیل و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی فضای مجازی کشور به مجری‌گری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دست اجرا قرار گرفت.

دکتر مریم طایفه محمودی مجری این پروژه در این باره گفت: به منظور شناسایی شاخص‌های فرهنگی- اجتماعی فضای مجازی کشور و تشکیل مجموعه‌ای ساختارمند از حوزه‌ها، ابعاد، شاخص‌ها و مؤلفه‌های فرهنگی- اجتماعی فضای مجازی و در راستای نیل به تحقق فرهنگ مطلوب اسلامی و ایرانی، طراحی و تدوین یک چارچوب مرجع راهنما ضروری است که با کمک این چارچوب، نحوه خوشه‌بندی و قرارگیری اجزا در کنار یکدیگر و شاکله مطلوبی از شاخص‌های فرهنگی- اجتماعی فضای مجازی مشخص خواهد شد.

وی افزود: در این راستا پروژه «تدوین چارچوب مرجع شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی فضای مجازی کشور» که توسط مرکز ملی فضای مجازی کشور تعریف شده، توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا می‌شود.

محمودی تاکید کرد: هر محتوای بارگذاری شده بر بستر فضای مجازی را می‌توان از منظرهای مختلفی مانند سوگیری ذهنی فرد در ارائه محتوا و مضمون محتوا مورد بررسی قرار داد و در رابطه با هریک موارد متعددی را مد نظر قرار داد. بدین منوال، نوآوری پروژه مذکور را می‌توان در مصورسازی پیام نهفته در مضمون یک محتوا در شرایط سوءگیری ذهنی خاص، خلاصه کرد.

وی گفت: بر مبنای متدولوژی مورد نظر، تا این قسمت از فعالیت در مجموع ۸۳۰ نمونه محتوا که همگی متعلق به سال ۱۳۹۹ بوده و از سه شبکه اجتماعی استخراج شده اند، در ۵ قلمرو فردی، خانوادگی، قومیتی، جامعه، ملی و بین المللی و با تفکیک موضوعی مشتمل بر ۸ دسته تفریح و سرگرمی، الهیات و اعتقادات دینی، هنر، فرهنگ و هویت، اقتصاد و تجارت، بهداشت و سلامت، علم و فناوری و حقوقی و سیاسی، مورد بررسی قرار گرفتند.

به گفته وی، بر مبنای نتایج حاصل، در خصوص نمونه مورد بررسی، اکثریت محتواها (۲۴.۹ درصد) با سوءگیری ذهنی مبتنی بر اعتراض یا گلایه ارائه شده‌اند و به لحاظ مضمون نیز اکثر محتواهای مورد بررسی (۳۵.۸ درصد)، حاوی مضمون صداقت و عدالت باوری بوده‌اند.