نگاهی به فعالیت های ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی
نگاهی به فعالیت های ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی
آی سی تی نیوز -ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در راستای اجرای برنامه های مصوب خود به حمایت از رسانه های گوناگون اعم از کتاب ها، نشریات ترویجی، برنامه های تلویزیونی و رادیویی و مستندهای علمی می پردازد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری،  دستاوردها و محورهایی که این ستاد، در دست دارد را در شش محور کلی می توان  دسته بندی کرد: نخست، محور« حمایت از توسعه و تامین فناوری» است و از  جمله برنامه هایی که این ستاد در جهت عملیاتی کردن این ماموریت در دستور کار خود قرار داد حمایت از تولید تجهیزات داخلی  و محصولات شرکت های دانش بنیان در حوزه علوم شناختی،  ارائه گرنت تحقیق و توسعه، حمایت از طرح های توسعه فناوری در راستای رفع گلوگاه های فناورانه اولویت دار داخلی، توسعه سامانه ملی برخط سنجش  تاب آوری اجتماعی ایران و …. است.

دوم، محور «ارتقا و توسعه  تامین مالی و زیر ساخت های توسعه فناوری ( شامل تجهیزات، آزمایشگاه‌ها،  نهادهای  فناوری ونوآوری)» که در این راستا، برنامه هایی اعم از حمایت از توسعه و ساخت و دستگاه ها و محصولات فناوری پرکاربرد و handheld devices، پلتفرم ها  یا محصولات تحلیل داده های اجتماعی، توسعه ابزارها و الگوریتم های سنجش شناختی با بهره گیری  از هوش مصنوعی، تنوع و افزایش تامین مالی فناوری و ….. را پیگیری می کند.

سوم، محور«ارتقای ظرفیت های انسانی و ترویج»  است که این مهم هم در قالب برنامه هایی همچون برگزاری فراخوان های مشترک با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، حمایت  از دوره های پسادکتری، حمایت از هسته های مساله محور اعضای هیات علمی، حمایت از فرصت های مطلعاتی، برگزاری دوره های تربیت نیروی متخصص، دوره آموزشی ارتقا شناختی ویژه مربیان کودک با همکاری بهزیستی  و سازمان تربیت کودکی، برگزاری مدرسه تخصصی بین المللی در حوزه واقعیت مجازی و …..  در دستور کار این ستاد قرار دارد.

چهارم، محور «سیاست گذاری و برنامه ریزی» است که در این راستا برنامه هایی همچون برگزاری چالش محصولات شناختی برای کودکان زیر پنج سال سالم، همکاری با صدا و سیما، تدوین رویکردهای سیاستگذاری علم و فناوری در ستاد علوم و فناوری های شناختی،  طراحی زیست بوم  آینده گرا در ستاد علوم و فناوری های  شناختی و نهایتا شناسایی و تدوین بسته راهنما برای کسب و کارهای سلامت دیجیتال جهت استفاده از قوانین موجود برای اخذ مجوزهای لازم ( در حوزه شناختی) را پیگیری می کند.

پنجم، محور «تجاری سازی و افزایش مقیاس» است که حمایت های توانمندسازی، تسهیلات و سرمایه گذاری، حمایت از ایجاد و توسعه مرکز رشد و تکامل، توسعه بازی های شناختی، تخصیص سرمایه های بذری از طریق شتابدهنده ها از جمله برنامه هایی است که بسترهای لازم را برای عملیاتی شدن این محور فراهم می کند.

ششم، محور «پذیرش و استفاده از فناوری» است و در این محور، برنامه هایی همچون برگزاری رویداد در حوزه های اولویت دار ستاد، حمایت از استقرار در مرکز نوآوری، شتاب دهنده و سایر نهادهای تخصصی نوآوری، برگزاری نمایشگاه های تخصصی محصولات شناختی ساخت ایران در کشورهای همسایه و منطقه، مشارکت در طراحی و توسعه آزمون ها و خدمات شناختی، ایجاد نهاد اعتباربخش ابزارها و تجهیزات شناختی در پزشکی در دستور کار ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری های شناختی قرار دارد.

این شش محور اهم دستاوردهایی است که ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری های شناختی در سال جاری کسب کرده است.