مالزی راه میانبر چین برای مقابله با تحریم‌های تراشه آمریکا
مالزی راه میانبر چین برای مقابله با تحریم‌های تراشه آمریکا
آی سی تی نیوز - تعداد روزافزونی از شرکت های طراحی تراشه چینی برای مونتاژ بخشی از تراشه های رده بالای خود به موسسات مالزیایی مراجعه می کنند تا با گسترش تحریم های آمریکا، از خود در مقابل خطرات محافظت کنند.

به گزارش مهر به نقل از رویترز، به گفته ۳ منبع آگاه از مذاکرات، شرکت های چینی از موسسات مالزیایی بسته بندی تراشه خواسته اند تا نوعی تراشه مشهور به واحد پردازش گرافیکی(GPU) را مونتاژ کنند. این درخواست ها فقط شامل مونتاژ تراشه هایی است که شامل محدودیت های آمریکا و ساخت ویفرهای تراشه نمی شود. همچنین به گفته ۲ منبع آگاه توافق درباره برخی قراردادها ازهم اکنون به سرانجام رسیده است.

آمریکا با هدف محدودیت دسترسی چین به GPUهای رده بالایی که می توانند به دستاوردهایی در زمینه هوش مصنوعی منجر شوند یا در ابر رایانه ها و تجهیزات نظامی به کار روند، هر روز اقدامات بیشتری درباره کنترل فروش این ابزارها و همچنین تجهیزات تراشه سازی به چین اعمال می کند.

به گفته تحلیلگران همزمان با فشار این تحریم ها، تقاضا برای هوش مصنوعی به اوج رسیده و شرکت های کوچک طراحی تراشه در چین برای تامین خدمات بسته بندی پیشرفته در کشور با چالش روبرو می شوند.

بسته بندی پیشرفته تراشه می تواند عملکرد آن را به میزان قابل توجهی ارتقا دهد و یکی از فناوری های کلیدی در صنعت نیمه رسانا به حساب می آید.

هرچند این بخش در معرض محدودیت های صادراتی آمریکا قرار ندارد اما حوزه ای نیازمند فناوری های پیچیده است که شرکت ها را در معرض محدودیت های صادراتی به چین قرار می دهد.

مالزی به عنوان یکی از مراکز بزرگ تامین زنجیره نیمه رسانا در موقعیتی قرار دارد که می تواند کسب و کارهای بیشتری را جذب کند زیرا شرکت های چینی برای تامین نیازهای مرتبط با سرهم بندی تراشه در خارج از این کشور به شرکت های متنوعی مراجعه کرده اند.

علاوه بر آن شرکت های طراحی تراشه چین، مالزی را یک گزینه مناسب برای کسب وکار خود می دانند زیرا روابط سیاسی بین دو کشور خوب است، هزینه ها ارزان هستند، نیروی کار باتجربه و تجهیزات پیشرفته در آن وجود دارد.