آی‌سی‌تی نیوز – داده گستر عصر نوین از انعقاد قرارداد چهار ماهه با وزارت ارتباطات برای ایجاد پوشش صوت و دیتا در ۲۵۵ روستا به ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان خبر داد. به گزارش بورس بیدار، شرکت داده گستر عصر نوین از انعقاد قرارداد چهار ماهه با وزارت ارتباطات برای ایجاد پوشش صوت و دیتا در […]

آی‌سی‌تی نیوز – داده گستر عصر نوین از انعقاد قرارداد چهار ماهه با وزارت ارتباطات برای ایجاد پوشش صوت و دیتا در ۲۵۵ روستا به ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش بورس بیدار، شرکت داده گستر عصر نوین از انعقاد قرارداد چهار ماهه با وزارت ارتباطات برای ایجاد پوشش صوت و دیتا در ۲۵۵ روستا به ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان خبر داد.

براین اساس، “های وب” اعلام کرد: این شرکت طبق ابلاغیه و قرارداد ۳۰ خرداد با وزارت ارتباطات برای ایجاد پوشش صوت و دیتا در ۲۵۵ روستا اعلامی به مبلغ ۲۲۰ میلیارد تومان منعقد کرده و مدت قرارداد از تاریخ ابلاغ به مدت ۴ ماه و تا ۳۰ مهر ماه است. همچنین ۲۵ درصد کل مبلغ قرارداد بصورت پیش پرداخت است و بهای کل خدمات موضوع قرارداد با ارائه هر صورتحساب و پس از تایید ناظر قرارداد و کسر کسورات پرداخت خواهد شد.