طراحی مدل نظارت هوشمند در صنعت بیمه
طراحی مدل نظارت هوشمند در صنعت بیمه
آی سی تی نیوز - چهارمین نشست شورای خبرگی با حضور پیشکسوتان و کارشناسان خبره صنعت بیمه، معاون نظارت و سرپرست رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی با موضوع طراحی مدل نظارت هوشمند صنعت بیمه در بیمه مرکزی برگزار شد.

ارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر مجید مشعلچی قائم مقام بیمه مرکزی در این نشست ضمن ابراز خرسندی از وجود گنجینه ای از تجربه و دانش در صنعت بیمه گفت: شورای خبرگی صنعت بیمه، محملی است برای استفاده از ظرفیت ها و توانمندی  های پیشکسوتان و کارشناسان خبره صنعت بیمه تا بتوانیم با تکیه بر دانش و تجربه آنان گامی موثر در پیشبرد اهداف صنعت بیمه برداریم.
وی نظارت هوشمند را یکی از استراتژی های تحول در صنعت بیمه دانست و گفت: یکی از اهداف نهاد ناظر حمایت از حقوق بیمه گذاران و ذینفعان صنعت بیمه است که با پیاده سازی نظام نظارت هوشمند تحقق می یابد.
دکتر مشعلچی در ادامه با تاکید بر همراهی صنعت بیمه با توسعه فناوری اطلاعات گفت: با حضور مدل های جدید کسب و کار و ایجاد رویکرد فعال و نوآورانه مبتنی بر فناوری اطلاعات، صنعت بیمه نیز باید همگام با بازیگران جدید عرصه فناوری های نوین گام بردارند و علاوه بر ایجاد نوآوری در محصولات و خدمات بیمه ای در حوزه خسارت و افزایش رضایتمندی بیمه گذاران و ذینفعان نیز از آن بهره گیرند.
قائم مقام بیمه مرکزی در این شورا از طراحی مدل نظارت هوشمند در صنعت بیمه خبر داد و گفت: نظارت هوشمند نیازمند استانداردسازی مولفه های نظارت است و این مهم باید با خرد جمعی تبدیل به یک مدل اجرایی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تدوین سند جامع بیمه با نگاه هزاره سوم تاکید کرد و افزود: صنعت بیمه نیازمند یک نقشه راه است تا با تغییرات مدیریتی متوقف نشود و صنعت بیمه مسیر توسعه خود را طی کند.
همچنین اعضای این شورا به طرح نظرات خود در خصوص تعریف واحد و منسجم از نظارت هوشمند، تدوین و ترسیم نقشه راه، استفاده مناسب از داده های موجود در صنعت بیمه برای نظارت هوشمند، ایجاد یک جریان فکری با بهره گیری از توانمندی رسانه ها برای نظارت هوشمند، دفاع از حقوق بیمه گذاران و افزایش رضایتمندی آنها  از خدمات بیمه ای، جلوگیری از پراکنده کاری، عدم تدوین قوانین و مقررات سخت و غیرقابل نظارت، نظارت ماهانه و خودکنترلی شرکت های بیمه، همراهی بیمه مرکزی برای جلوگیری از تخلف و ناترازی ها، اصلاح تفکر دولتی و حرکت به سمت تاثیرگذاری با کمک انجمن های مردمی، اعزام مدیران ارشد صنعت بیمه به کشورهای موفق حوزه صنعت بیمه، تدوین پیوست تحقیقاتی برای هوشمندسازی از سوی پژوهشکده بیمه و … پرداختند.