شورای اجرایی فناوری اطلاعات متکفل نظارت بر تحول فناورانه است
شورای اجرایی فناوری اطلاعات متکفل نظارت بر تحول فناورانه است
آی سی تی نیوز - دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت:طبق اساسنامه وزارت ارتباطات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات متکفل برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت بر تحول فناورانه است.

به گزارش مهر، احسان کیانخواه دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی در خصوص تحول فناورانه دولت گفت: مقولاتی نظیر هوشمندسازی، تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال بیان‌گر یک ایده و یک جریان و آن تحول فناورانه دولت است.

وی افزود: طبق اساسنامه وزارت ارتباطات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات متکفل برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت بر این تحول است. این جایگاه، تحول آفرین است.