آی‌سی‌تی نیوز – فاطمه کاهی از واریز سهمیه اعتباری بنزین تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: تمامی سهمیه‌های اعتباری مصرف کنندگان بنزین اعم از وانت بار‌ها، تاکسی‌ها، تاکسی‌های اینترنتی و… در کارت بانکی دارندگان خودرو شارژ شد. سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه، بیان کرد:تمامی سهمیه‌های اعتباری مصرف‌کنندگان بنزین اعم از وانت بار‌ها، تاکسی‌ها، […]

آی‌سی‌تی نیوز – فاطمه کاهی از واریز سهمیه اعتباری بنزین تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: تمامی سهمیه‌های اعتباری مصرف کنندگان بنزین اعم از وانت بار‌ها، تاکسی‌ها، تاکسی‌های اینترنتی و… در کارت بانکی دارندگان خودرو شارژ شد.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه، بیان کرد:تمامی سهمیه‌های اعتباری مصرف‌کنندگان بنزین اعم از وانت بار‌ها، تاکسی‌ها، تاکسی‌های اینترنتی و… در کارت بانکی دارندگان خودرو شارژ شده است.

لازم به توجه است که سهمیه‌های اعتباری، بر اساس عملکرد خودرو و تایید وزارت کشور واریز می‌شود و سهمیه عملکردی این دسته از خودروها، مربوط به ماه قبل است که ثبت و پرداخت شد.