دولت چین درباره فاکسکان تحقیق می‌کند
دولت چین درباره فاکسکان تحقیق می‌کند
آی سی تی نیوز -فاکسکان که بزرگترین تهیه‌کننده تجهیزات آیفون به حساب می‌آید در برخی از زیرمجموعه های کلیدی خود با بررسی‌های مالیاتی روبرو است و احتمال می‌رود قوانین را نقض کرده باشد.

به گزارش مهر به نقل از رویترز، طبق گزارش گلوبال تایمز، وزارت منابع طبیعی چین نیز در ایالت‌های هنان، هوبی و دیگر اماکن تحقیقاتی درباره استفاده شرکتی از زمین مربوط به فاکسکان انجام داده‌ است. در این گزارش درباره تحقیقات یا زمان انجام آنها توضیحی داده نشده‌ است.

ژانگ ونگشنگ معاون انستیتو تحقیقات تایوان در دانشگاه شیامن در مصاحبه‌ای با گلوبال تایمز گفت: بررسی مالیاتی و تحقیقات درباره استفاده از زمین توسط وزارتخانه‌های مرتبط درباره شرکت‌هایی انجام می‌شود که مشکوک به نقض قوانین و مقررات هستند و البته این فرایند معمول به حساب می‌آید.

وی در ادامه افزود: زیرمجموعه‌های فاکسکان موظف هستند تا به طور فعال با بررسی‌ها و تحقیقات همکاری کنند و اگر قانون را نقض کرده‌باشند، باید به اشتباهات خود اعتراف و مجازات‌های تعیین شده را قبول و اشتباهات را اصلاح کنند.