دریافت تایید برای ابزارهای هوش مصنوعی در هند
دریافت تایید برای ابزارهای هوش مصنوعی در هند
آی سی تی نیوز - هندوستان از شرکت های فناوری خواسته قبل از عرضه عمومی ابزارهای هوش مصنوعی غیر معتبر یا در حال آزمایش، تاییدیه دریافت کنند.

به گزارش مهر به نقل از رویترز، همچنین این ابزارها باید به دلیل احتمال ارائه پاسخ اشتباه به سوال های کاربران برچسب دریافت کنند.

وزارت فناوری اطلاعات این کشور در یک توصیه نامه برای پلتفرم ها نوشته است: استفاده از چنین ابزارهایی از جمله هوش مصنوعی مولد و همچنین دسترسی کاربران به آنها در فضای اینترنت هندوستان باید با اجازه صریح دولت انجام شود.

توصیه نامه مذکور یک هفته پس از آن صادر شده که یک وزیر بلندپایه دولت هند از ابزار هوش مصنوعی گوگل (جمینی) برای ارائه پاسخی که نارندا مودی نخست وزیر هندوستان به اجرای برخی سیاست های فاشیستی متهم شده، انتقاد کرد.

یک روز بعد گوگل اعلام کرد به سرعت فعالیت کرده تا این چالش را برطرف کند و ابزار مذکور به خصوص درباره رویدادها و موضوعات سیاسی، همیشه معتبر نیست. راجیو چاندراسخار معاون وزیر فناوری اطلاعات هند در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ایجاد ایمنی و اعتماد از مسئولیت های قانون پلتفرم ها هستند.

درهرحال در توصیه نامه مذکور از پلتفرم ها خواسته شده تا اطمینان حاصل کنند ابزارهای هوش مصنوعی شان یکپارچگی فرایند انتخاباتی را تهدید نمی کند. انتخابات هندوستان قرار است در تابستان امسال برگزار شود.

این درحالی است که کشورهای سراسر جهان برای تصویب قوانین هوش مصنوعی با یکدیگر رقابت دارند. هندوستان نیز قوانین مربوط به شبکه های اجتماعی را سختگیرانه تر کرده است.