دارندگان پروانۀ دفاتر پیشخوان خدمات دولت ملزم به دریافت شناسه یکتا هستند
دارندگان پروانۀ دفاتر پیشخوان خدمات دولت ملزم به دریافت شناسه یکتا هستند
مدیر کل نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از الزام دارندگان پروانۀ دفاتر پیشخوان خدمات دولت به دریافت شناسۀ یکتا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ شهرام حی‌شاد گفت: بر اساس مادۀ یک قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار کشور، دارندگان پروانۀ دفاتر پیشخوان خدمات دولت، بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی بدون شناسۀ یکتا باید در سامانۀ صدور مجوز کسب و کار، درخواست خود را ثبت و شناسۀ یکتا دریافت کنند.
وی افزود: آن دسته از دارندگان پروانۀ دفاتر پیشخوان خدمات دولت و ICT روستایی که تا کنون شناسۀ یکتا دریافت نکرده‌اند تا پایان اردیبهشت ماه فرصت دارند برای ثبت درخواست خود به سامانۀ مربوط به دفاتر، به آدرس www.g4b.ir مراجعه کنند.