تفاهم با شهرداری تهران در خصوص دکل های مخابراتی مشمول ماده ۱۰۰
تفاهم با شهرداری تهران در خصوص دکل های مخابراتی مشمول ماده ۱۰۰
آی سی تی نیوز - مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران از تفاهم با شهرداری در خصوص دکل های مخابراتی مشمول ماده 100 خبر داد و گفت: مقرر شده است جرائم مادی جایگزین این احکام شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران، به منظور بررسی راهکارهای تعامل حداکثری میان اپراتورهای مخابراتی و شهرداری تهران جلسه ای به میزبانی شهرداری تهران و با حضور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران برگزار شد.
در این جلسه رضایی مدیر کل ارتباطات استان تهران با بیان نقش و اهمیت خدمات ارتباطی در زندگی فردی و اجتماعی آحاد مردم، خواستار تعامل سازنده برای حفظ و پایداری شبکه ارتباطی تهران شد و گفت: خدمات متنوع بخش ارتباطات از ضروریات زندگی امروزه شده و همه ارکان حاکمیتی باید همه تلاش و مساعی خود را در ارائه خدمات بهتر به مردم انجام دهند.
وی یکی از چالش های موجود را سایت های مشمول ماده ۱۰۰ بیان کرده وخواستار اتخاذ تصمیم مناسب برای حل این مسئله شد.
همچنین مدیران هر یک از اپراتورها به بیان مسائل و خواسته های خود پرداختند و در پایان بر اساس قانون بودجه سال جاری مقرر شد برای سایت های دارای حکم ماده ۱۰۰ جرائم جایگزین در نظر گرفته و از قلع و قمع آنها خودداری شود.