ICTNews - آی‌سی‌تی نیوز - VODها
همراه ما باشید

VODها

بی‌توجهی به رده‌بندی سنی در VODها

بی‌توجهی به رده‌بندی سنی در VODها

  • عرضه آثار شبکه خانگی در VODها غیرقانونی است

    شورایعالی تهیه‌کنندگان هشدار داد

    عرضه آثار شبکه خانگی در VODها غیرقانونی است

    غلامرضا موسوی بیان کرد قراردادهای منعقد شده برای شبکه نمایش خانگی، برای نمایش در VOD ها اعتبار قانونی ندارد و از پلتفرم‌های نمایش دهنده و فروشنده می‌توان به مراجع قانونی شکایت کرد.