ICTNews - آی‌سی‌تی نیوز - کامپیوتری
همراه ما باشید

کامپیوتری

رم مورد نیاز برای ویندوز ۱۰

رم مورد نیاز برای ویندوز ۱۰

  • ساز و کار غوطه‌ور سازی قطعات کامپیوتری در مایع چگونه است

    ساز و کار غوطه‌ور سازی قطعات کامپیوتری در مایع چگونه است

    یکی از عناصر ثابت در نمایشگاه های کامپیوتر سیستم هایی‌ هستند که دفع حرارت در آنها نه با فن یا هیت سینک بلکه از طریق غوطه ور سازی قطعات در مایع صورت می گیرد. این سیستم ها نه تنها با دفع حرارت کارایی را افزایش می دهند، بلکه در مصرف انرژی صرفه جویی کرده و دوام قطعات را نیز بهبود می بخشند.