ICTNews - آی‌سی‌تی نیوز - کاربر
همراه ما باشید

کاربر

تعداد کاربران اینترنت موبایل از مرز ۶۲ میلیون گذشت

تعداد کاربران اینترنت موبایل از مرز ۶۲ میلیون گذشت

  • نارضایتی کاربران در خصوص کیفیت اینترنت خانگی

    نارضایتی کاربران در خصوص کیفیت اینترنت خانگی

    سرعت‌های ارائه‌شده توسط شرکت‌های اینترنتی همواره معترضانی دارد و نتایج سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ نشان می‌دهد اغلب شکایت مشترکین مربوط به حوزه اینترنت پرسرعت ثابت و در بخش‌های پشتیبانی و ارائه خدمات، کیفیت سرویس، مشکلات مالی و تعرفه می‌شود.