ICTNews - آی‌سی‌تی نیوز - وزیر ارتباطات
همراه ما باشید

وزیر ارتباطات

مجوز PSP پست بانک در انتظار تایید بانک مرکزی

مجوز PSP پست بانک در انتظار تایید بانک مرکزی