ICTNews - آی‌سی‌تی نیوز - نمایشگاه
همراه ما باشید

نمایشگاه

نمایشگاه شهر هوشمند با حمایت نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور برگزار می شود

نمایشگاه شهر هوشمند با حمایت نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور برگزار می شود