ICTNews - آی‌سی‌تی نیوز - ناهید 1
همراه ما باشید

ناهید 1

وزیر ارتباطات شایعات در خصوص ناهید1 را تکذیب کرد

وزیر ارتباطات شایعات در خصوص ناهید1 را تکذیب کرد