ICTNews - آی‌سی‌تی نیوز - مرکز پژوهش های مجلس
همراه ما باشید

مرکز پژوهش های مجلس

انتقاد مرکز پژوهش‌ها از نحوه اجرای آموزش الکترونیکی

انتقاد مرکز پژوهش‌ها از نحوه اجرای آموزش الکترونیکی