ICTNews - آی‌سی‌تی نیوز - ماینرها
همراه ما باشید

ماینرها

تا به امروز بیش از ۱۷۸۵۰۰۰۰ بیت کوین در دنیا استخراج شده است

تا به امروز بیش از ۱۷۸۵۰۰۰۰ بیت کوین در دنیا استخراج شده است