همراه ما باشید

صندوق نوآوری

صندوق نوآوری به دنبال تسهیل صادرات

صندوق نوآوری به دنبال تسهیل صادرات

  • صندوق نوآوری دو هزار میلیارد تسهیلات می دهد

    صندوق نوآوری دو هزار میلیارد تسهیلات می دهد

    رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، گفت: برای سال جاری در حوزه تسهیلات بانکی حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پیش بینی کرده ایم که بر اساس میزان مصوبات و پرداختی های صندوق تا به امروز پیش بینی می کنیم که در شش ماهه اول سال این رقم را رد کرده و به حدود ۲ هزار میلیارد تومان برسیم.