ICTNews - آی‌سی‌تی نیوز - شورای اجرایی فناوری اطلاعات
همراه ما باشید

شورای اجرایی فناوری اطلاعات

قانون صیانت از داده‌های شخصی باید تصویب شود

قانون صیانت از داده‌های شخصی باید تصویب شود

 • ورود شورای اجرایی فناوری اطلاعات به افشای مکرر اطلاعات مردم

  باقری اصل: داستان افشای اطلاعات بارها رخ داده است

  ورود شورای اجرایی فناوری اطلاعات به افشای مکرر اطلاعات مردم

   دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: اتفاق ناخوشایندی در حوزه افشای اطلاعات کاربران در فضای مجازی رخ داده و توصیه من این است که از مسیر قانونی و ساز و کارهایی که در مراکز امنیتی پیش‌بینی شده استفاده کنند و به دانش فنی خود خیلی اعتماد نداشته باشند.

 • در کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی

  دسترسی کسب‌وکارهای آنلاین به داده‌های دولتی تصویب شد

  کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی در قالب مصوبه ای با فراهم کردن دسترسی کسب و کارهای آنلاین به داده های دستگاههای دولتی از طریق سرویس API موافقت کرد.

 • مصوبات سیزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

  با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند «۶» ماده (۳) آیین‌نامه داخلی شورا، و در راستای اجرای تکالیف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات قانون برنامه ششم توسعه و تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۷۶/ت۵۵۲۸۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ هیأت محترم وزیران، مصوبه جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزار شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ که طی نامه شماره ۱۵۴۳۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۴ به تأیید و توشیح رئیس محترم جمهوری رسیده است، شامل یک مقدمه، هفت بند و سه تبصره جهت اجرا به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

 • مهلت یک ماهه رییس‌جمهوری برای الکترونیکی شدن خدمات ۱۰ دستگاه

  دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اعلام کرد

  مهلت یک ماهه رییس‌جمهوری برای الکترونیکی شدن خدمات ۱۰ دستگاه

  دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: طی دستور ویژه رییس جمهوری به چند دستگاه اجرایی مقرر شد ظرف مدت یک ماه چندین خدمت از خدمات دولت به صورت غیر حضوری و الکترونیکی در اختیار مردم قرار گیرد.