ICTNews - آی‌سی‌تی نیوز - سایبرتراک
همراه ما باشید

سایبرتراک

از سایبرتراک چه می دانید

از سایبرتراک چه می دانید

  • هنر در حرکت ماسک خبر ساز شد

    هنر در حرکت ماسک خبر ساز شد

    احتمالا تصویر موزی که با چسب روی دیواری در یک نمایشگاه هنری محکم شده بود و به قیمت بیش از ۱۲۰ هزار دلار برای فروش گذاشته شده بود را به خاطر دارید. موزی که در کمال تعجب به عنوان یک اثرهنری در آمریکا ارائه شده بود و یکی از بازدیدکنندگان نمایشگاه برای تمسخر صاحب اثر آن را جلوی دوربین صدها خبرنگار خورد!