مرور برچسب‌ها

دولت دیجیتالی

ویژگی‌های توسعه دولت دیجیتالی

آی‌سی‌تی نیوز - مفهوم اصلی دولت دیجیتال به‌معنای ایجاد تغییرات اساسی در شیوه حاکمیت دولت‌ها در سراسر جهان است. دامنه ایجاد این تغییرات بسیار وسیع است…