مرور برچسب‌ها

درگاه ملی مجوزها

اندرحکایت درگاه ملی مجوزهای کشور

آی‌سی‌تی نیوز - علی شمیرانی - در سال‌های قبل و در حالیکه دستگاه‌های دولتی، ساماندهی به امور را با «سامانه‌دهی» به امور یکی انگاشته بودند و از هر گوشه…