مرور برچسب‌ها

تیک‌تاک

فرصت یک ماهه اروپا به تیک‌تاک

آی‌سی‌تی نیوز - اتحادیه اروپا به تیک تاک یک ماه فرصت داده تا درباره نقض قوانین مربوط به حمایت از مصرف کننده و حفاظت از کودکان در برابر تبلیغات پنهان…