ICTNews - آی‌سی‌تی نیوز - بیمه الکترونیکی
همراه ما باشید

بیمه الکترونیکی

دفترچه‌های کاغذی بیمه از خرداد ماه حذف و الکترونیکی می‌شود

دفترچه‌های کاغذی بیمه از خرداد ماه حذف و الکترونیکی می‌شود

  • طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی در اصفهان اجرا می‌شود

    آغاز رزمایش سایبری بیمه سلامت ایران

    رزمایش سایبری بیمه سلامت ایران به صورت پایلوت در اصفهان اجرایی شد تا توانایی‌های این بیمه برای مردم بیشتر مشخص شود.