ICTNews - آی‌سی‌تی نیوز - ارزرمزها
همراه ما باشید

ارزرمزها

تعرفه برق ارزرمزها چقدر است

تعرفه برق ارزرمزها چقدر است

  • سیاست یکجانبه گرایی آمریکا و گسترش رمز ارزها

    قرون وسطی گرایان جدید بر این عقیده بودند که فناوری های اطلاعاتی با مکان زدایی و سرزمین زدایی به عنوان یکی از عناصر دولت ملی انحصار دولت ها را بر انباشت و مدیریت اطلاعات را شکسته است.