ICTNews - آی‌سی‌تی نیوز - ابر رایانه
همراه ما باشید

ابر رایانه

ابر رایانه ایرانی در حال ساخت است

ابر رایانه ایرانی در حال ساخت است

  • نقطه نظرات بازیگران صنعت ابررایانه شناسایی می شود

    نقطه نظرات بازیگران صنعت ابررایانه شناسایی می شود

    نخستین جلسه نیازسنجی ابررایانه در کشور در حالی برگزار شد که مسئولان و صاحبنظران این حوزه بر لزوم شناسایی نقطه نظرات بازیگران صنعت ابررایانه با هدف تولید محصول تاکید کردند.

  • ایران رایانه کوانتومی می سازد

    ایران رایانه کوانتومی می سازد

    مجری پروژه «مطالعه ابعاد فنی رایانش کوانتومی و امکان‌سنجی بومی‌سازی آن» از وجود آزمایشگاه‌های مجهز و پتانسیل مناسب برای ساخت رایانه‏ های کوانتومی مبتنی بر فناوری ابررسانا خبر داد.