ICTNews - آی‌سی‌تی نیوز - آسیب پذیری
همراه ما باشید

آسیب پذیری

۶ آسیب پذیری مهم در آیفون کشف شد

۶ آسیب پذیری مهم در آیفون کشف شد

  • علت پولی شدن تماس با 118 چیست؟

    علت پولی شدن تماس با 118 چیست؟

    تماس با ۱۱۸ در برهه‌ای از زمان رایگان بود، اما از حدود پنج سال پیش، تماس با کدهای سه‌رقمی غیراضطراری، از جمله ۱۱۸ مشمول هزینه برای تماس‌گیرنده شده است.