ICTNews - آی‌سی‌تی نیوز - آذری جهرمی
همراه ما باشید

آذری جهرمی

وزیر ارتباطات وعده شفاف سازی داد

وزیر ارتباطات وعده شفاف سازی داد