همراه ما باشید

مصاحبه

پلتفرم های ICT ابزاری برای عرضه محصولات تولید داخل

پلتفرم های ICT ابزاری برای عرضه محصولات تولید داخل

  • تولیدکنندگان صنف رایانه با کمبود مواد اولیه مواجه هستند

    رئیس اتحادیه صنف رایانه:

    تولیدکنندگان صنف رایانه با کمبود مواد اولیه مواجه هستند

    رئیس اتحادیه صنف رایانه با اشاره به لزوم توجه به ۷ محور راهبردی برای تحقق شعار «رونق تولید» در بازار فناوری اطلاعات در سال جاری، گفت: تولیدکنندگان صنف رایانه با کمبود مواد اولیه مواجه هستند.