پاداش ۶۷۰ میلیون تومانی برای سوت‌زنی تخلفات رمزارز
همراه ما باشید

پاداش ۶۷۰ میلیون تومانی برای سوت‌زنی تخلفات رمزارز

پاداش ۶۷۰ میلیون تومانی برای سوت‌زنی تخلفات رمزارز

آی‌سی‌تی‌نیوز - عضو هیئت مدیره شرکت توانیر گفت: سامانه مرکزی جهت گزارش دهی تخلفات در حوزه استخراج رمزارز هم‌اکنون در مراحل نهایی راه‌اندازی است که به محض بهره‌برداری، اطلاع‌رسانی مقتضی در مورد آن انجام خواهد شد.

مصطفی رجبی مشهدی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: از مجموع حدود 1500 مرکز غیرمجاز شناسایی شده استخراج رمزارز، تعداد 463 مرکز (بیش از 30 درصد) به کمک گزارش عاملین شناسایی کشف و فعالیت آنها متوقف گردیده است.

سخنگوی صنعت برق در پاسخ به اینکه "برآورد نسبی جلوگیری از خسارات مالی احتمالی به صنعت برق با اجرای طرح تشویقی سوت زنی چه مقدار است؟"، گفت: مبلغ برآوردی جهت پرداخت به عاملین شناسایی حدوداً برابر با 6700 میلیون ریال است که این مبلغ حداکثر برابر با 1/5 (یک و نیم) درصد هزینه انرژی مصرفی توسط استخراج‌گران غیرمجاز رمزارز بوده که این استخراج گران بعد از کشف ملزم به پرداخت هزینه انرژی مصرفی به صنعت برق می باشند.

رجبی مشهدی با بیان اینکه "سامانه مرکزی جهت گزارش دهی تخلفات در حوزه استخراج رمزارز هم‌اکنون در مراحل نهایی راه‌اندازی است"، گفت: به محض بهره‌برداری، اطلاع‌رسانی مقتضی در مورد آن انجام خواهد شد.

وی افزود: به منظور تشویق هموطنان به افشای اطلاعات استخراج‌کنندگان غیرمجاز، ثبت اولیه آدرس استخراج‌کنندگان غیرمجاز در سامانه مذکور بدون ذکر مشخصات هویتی عامل شناسایی امکان‌پذیر است؛ هم‌چنین در صورتیکه گزارش عامل شناسایی منجر به کشف مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز گردد، به منظور صیانت از اطلاعات هویتی عامل شناسایی، پرداخت پاداش به صورت متمرکز در سطح کشور و صرفاً توسط شرکت توانیر انجام خواهد شد، لذا اطلاعات هویتی عاملین شناسایی در اختیار هیچ یک از شرکت‌های صنعت برق به جز شرکت توانیر نخواهد بود.

عضو هیئت مدیره توانیر در پاسخ به اینکه "در حال حاضر، وضعیت مراکز استخراج مجاز و‌ طرح های تشویقی وزارت نیرو برای فعالیت بصورت مجاز چگونه است؟"، گفت: تاکنون قدرت قراردادی با مراکز استخراج رمزارز مجاز بیش از 300 مگاوات است که به میزان آن طی ماه های آتی افزوده نیز خواهد شد.

وی ادامه داد: شرکت توانیر به منظور مدیریت بار شبکه، تعرفه برق مصرف کنندگان رمزارز طی 8 ماه غیرگرم سال را با 50 درصد تخفیف محاسبه می کند و در 4 ماه گرم سال نیز تعرفه 2 برابر مقدار مصوب خواهد بود.

سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: به منظور کاهش قیمت تمام شده برق، وزارت نیرو امکان سرمایه گذاری در طرح های صرفه جویی برق و دریافت گواهی صرفه جویی را برای مشترکین رمزارز فراهم نموده؛ لذا مشترکین رمزارز دارنده گواهی صرفه جویی میتوانند معادل انرژی الکتریکی گواهی مذکور را از طریق بورس انرژی به صورت مستقیم و یا از طریق قراردادهای دوجانبه با مالک نیروگاه، تهیه و صرف استخراج رمزارز کنند.

وی خاطرنشان کرد: مطابق محاسبات ما، استفاده از این روش ضمن بهبود شاخص شدت انرژی کشور منجر به کاهش قیمت تمام شده برق تا 50 درصد تعرفه مصوب خواهد شد که قیمتی بسیار جذاب در سطح دنیا برای استخراج رمزارزها است.

درباره نویسنده

ثبت دیدگاه