تبلیغات اینترنتی دارو قانونی شد
همراه ما باشید

تبلیغات اینترنتی دارو قانونی شد

آی‌سی‌تی‌نیوز - هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد، سازمان نظام پزشکی را مکلف کرد تا فرآیند صدور مجوز تبلیغات دارو، مواد خوراکی و بهداشتی در فضای مجازی را تسهیل کند.

مهر ‌نوشت: بر اساس این مصوبه، سازمان نظام پزشکی مکلف شد اطلاعات شناسه مجوز تبلیغات و انتشار آگهی‌های مواد خوراکی، آشامیدنی، دارو، آرایشی، بهداشتی و امور پزشکی را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری کند.

همچنین سازمان نظام پزشکی با همکاری اتحادیه کسب و کارهای مجازی مکلف شد تا ظرف یک ماه فرآیند صدور مجوز تبلیغات مذکور برای شرکت‌های پلتفرمی را تسهیل کند؛ ضمن اینکه اگر شرکت‌های پلتفرمی حوزه دارو و مواد خوراکی و بهداشتی اگر درخواست مجوز به نظام پزشکی دهند، این سازمان موظف است ۲ روزه پاسخ دهد؛ در غیر این صورت، عدم پاسخگویی به منزله پاسخ مثبت است.

هیئت مقررات زدایی در بخش دیگری از مصوبه ۲۰ مرداد ماه خود وزارت صمت، اتاق اصناف ایران و اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای را مکلف کرد تا شرایط راه اندازی این نوع کسب و کارها در همه رسته‌های شغلی در زمینه «حداقل متراژ» و همچنین «تناسب حداقل متراژ با نوع فعالیت مورد تقاضا» ظرف مدت یک ماه بازنگری کند.

در این مصوبه، دستورالعمل قبلی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای از «حداقل دو شعبه در ۲ شهر» به «۲ شعبه» تغییر داده شده است.

درباره نویسنده

ثبت دیدگاه