فراخوان بررسی میزان استفاده از سامانه «شاد»
همراه ما باشید

فراخوان بررسی میزان استفاده از سامانه «شاد»

آی‌سی‌تی‌نیوز - پژوهشگاه مطالعات آموزش ‌و پرورش برای مشارکت در تکمیل پرسشنامه بررسی میزان و چگونگی استفاده از «سامانه شاد» و ارزیابی برنامه‌های «مدرسه تلویزیونی ایران» در روزهای مواجهه با ویروس کووید 19 و شیوع بیماری کرونا، فراخوان داد.

به گزارش فارس، پژوهشگاه مطالعات آموزش ‌و پرورش به منظور بررسی میزان و چگونگی استفاده از «سامانه شاد» و ارزیابی برنامه‌های «مدرسه تلویزیونی ایران» در نظر دارد، در قالب پرسشنامه‌ای نقطه‌نظرات معلمان و مطالب مورد توجه دانش‌آموزان در میزان و چگونگی استفاده از «سامانه شاد» و برنامه‌های «مدرسه تلویزیونی ایران» در روزهای مواجهه با ویروس کووید 19 و شیوع بیماری کرونا را دریافت و پس از بررسی و تحلیل در اختیار سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران نهاد آموزش‌وپرورش کشور قرار دهد.

پیوند اول این پرسش‌نامه ویژه مشارکت معلمان و پیوند دوم ویژه مشارکت دانش‌آموزان و ارائه پاسخ به پرسش‌هایی بسته‌پاسخ و نیز تعدادی پرسش بازپاسخ باهدف ایجاد امکان توصیف مسائل و نکات موردنظر شرکت‌کنندگان و در سه بخش 1- اطلاعات‌پایه و میزان دسترسی به فناوری‌های دیجیتال ۲- دسترسی به سامانه شبکه آموزشی دانش‌آموزان (شاد)۳- برنامه‌های مدرسه تلویزیونی ایران تنظیم شده است.

پیوند پرسش‌نامه الکترونیکی یاد شده از طریق سامانه شاد نیز در دسترس دانش‌آموزان و معلمان تمامی دوره‌های تحصیلی به منظور تکمیل و ارسال قرار گرفته است.

درباره نویسنده

ثبت دیدگاه