ارایه امکانات به دانش‌آموزان فاقد دسترسی به "شاد"
همراه ما باشید

ارایه امکانات به دانش‌آموزان فاقد دسترسی به "شاد"

آی‌سی‌تی‌نیوز - وزیر آموزش و پرورش درباره نحوه آموزش به دانش آموزانی که به نرم افزار شاد دسترسی ندارند، گفت: آموزش و پرورش در قبال دانش آموزانی که به "شاد" دسترسی ندارند، مسئول است.

محسن حاجی میرزایی درباره نحوه آموزش به دانش آموزانی که دسترسی به "شبکه شاد" ندارند، اظهار کرد: ما در قبال تک تک دانش آموزان و همه کسانی که دسترسی به نرم افزار شاد ندارند مسئول هستیم.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: اطمینان می‌دهیم در سال تحصیلی جدید اگر دانش آموزی به شبکه شاد دسترسی داشت از این طریق و اگر نداشت هم به طرق دیگر آموزش را به او ارائه خواهیم داد.

وی تأکید کرد: آموزش‌ها در سال تحصیلی جدید به صورت حضوری، از طریق تلویزیون و از طریق بسته‌های آموزشی به دانش آموزان خواهد بود.

حاجی میرزایی درباره سه میلیون دانش آموزی که امکان دسترسی به شاد ندارند، گفت: تلاش داریم با تفاهم با نهادهای خیریه امکاناتی برای دانش آموزانی که به شاد دسترسی ندارند، ارائه کنیم.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت، وی افزود: بنابراین اجازه نخواهیم داد کرونا موجب ترک تحصیل دانش آموزان شود.

درباره نویسنده

ثبت دیدگاه