نسخه الکترونیکی در تمام بیمارستان‌های دولتی محقق شد
همراه ما باشید

نسخه الکترونیکی در تمام بیمارستان‌های دولتی محقق شد

آی‌سی‌تی‌نیوز -  موهبتی با اشاره به روند قابل توجه پیشرفت نسخه نویسی الکترونیکی گفت: پیش بینی می کنیم که از ابتدای شهریور قالب نسخه پیچ ها هم الکترونیکی شود.

طاهر موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران، در خصوص نسخه نویسی الکترونیکی در سراسر کشور بیان کرد: خوشبختانه نسخه نویسی الکترونیکی طی ۳ ماه اخیر با اتفاقات خوبی در توسعه زیرساخت ها همراه بوده است، زیرا در سال گذشته در سازمان بیمه سلامت به صورت پایلوت اجتماعی فعالیت داشته ایم، اما امسال زیرساخت بهتری برای نسخه نویسی الکترونیکی به وجود آمد به طوری که در حال حاضر از مجموع ۱۷ هزار طرف قرارداد ۹ هزار قرارداد دیگر متصل به نسخه نویسی الکترونیکی شدند، این یعنی نسبت به اوایل سال با پیشرفت چشمگیری رو به رو شده ایم.
او در ادامه گفت: تا پایان سال و براساس هدف گذاری های انجام شده ۸۰ درصد طرف قرارداد ها باید از نسخه نویسی الکترونیکی استفاده کنند، البته شرایط کرونا در تسریع روند این موضوع حائز اهمیت است به طوریکه با رعایت اقتضائات بیماری کرونا و حفظ فاصله گذاری اجتماعی نسخه نویسی الکترونیکی یکی از مهمترین تصمیمات تاثیر گذار است.
رئیس سازمان بیمه سلامت خبرداد: نسخه پیچی الکترونیکی نیز علاوه بر نسخه نویسی الکترونیکی در کشور رشد قابل توجهی داشته و در حال حاضر ۴ هزار مرکز نسخه پیچی الکترونیکی را انجام داده اند، خوشبختانه استفاده از نسخه پیچی و نسخه نویسی الکترونیکی به سرعت در حال افزایش بوده و پیش بینی ما این است که از ابتدای شهریور قالب نسخه های دریافتی و نسخه پیچی الکترونیکی به صورت الکترونیکی انجام شود.
موهبتی در پاسخ به اینکه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی در بیمارستان ها به چه صورت انجام می شود، تصریح کرد: نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی در بیمارستان ها توسط سامانه تبادل اسناد صورت می گیرد همچنین این موضوع در تمام بیمارستان های به غیر از بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی محقق شده است به طوریکه امسال در نظر داریم در بخش غیر دولتی و بخش خصوصی سامانه تبادل اسناد را مستقر کنیم، خوشبختانه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی در بخش دولتی ۱۰۰ درصد محقق شده است.

درباره نویسنده

ثبت دیدگاه