رشد ۲۸ درصدی صدور پروانه بهره برداری نرم افزار
همراه ما باشید

آمارهای وزارت صمت نشان می دهد

رشد ۲۸ درصدی صدور پروانه بهره برداری نرم افزار

آی‌سی‌تی‌نیوز - تعداد پروانه های بهره برداری صادر شده تولید نرم افزار در سال گذشته ۳۷ فقره بوده است؛ در حالی که در سال ۹۷ پروانه های بهره برداری صادره تولید نرم افزار ۲۹ فقره ثبت است. از این رو شاهد رشد ۲۷٫۶ درصدی در این بخش هستیم.

به گزارش فدراسیون فاوا، آمارهای وزارت صمت حاکی از آن است که در سال گذشته ۴۶ پروانه بهره برداری تولید نرم افزار تمدید شده، اما در سال ۹۷، ۴۹ فقره پروانه بهره برداری تمدید شده بود. از این رو کاهش ۶٫۱ درصدی را در تمدید پروانه های بهره برداری تولید نرم افزار شاهد هستیم.
شاغلان پروانه بهره برداری تولید نرم افزارهای صادر شده نیز از ۱۶۵۶ نفر در سال ۹۷ به ۵۹۵۹ نفر در سال ۹۸ رسیده است.
در عین حال آمارهای فصلی سال ۹۸ از پروانه های بهره برداری تولید نرم افزارهای صادر شده نشان می دهد بیشترین پروانه در پاییز ۹۸ صادر شده است. در فصل پاییز ۱۷ پروانه بهره برداری تولید نرم افزار صادر شده است. اما در زمستان با کاهش ۴۷٫۱ درصدی مواجه شده و تنها ۹ فقره صادر شده است.
اما تعداد پروانه های تمدید شده بهره برداری تولید نرم افزار در زمستان ۹۸ رشد ۳۰٫۸ درصدی را نسبت به پاییز ثبت کرده است. بر اساس این گزارش در پاییز سال گذشته ۱۳ فقره و در زمستان نیز ۱۷ فقره پروانه بهره برداری تولید نرم افزار تمدید شده است.

درباره نویسنده

ثبت دیدگاه