توصیه‌نامه فیس بوک برای بحث در مورد نژادپرستی
همراه ما باشید

توصیه‌نامه فیس بوک برای بحث در مورد نژادپرستی

آی‌سی‌تی‌نیوز - فیس بوک ضمن اذعان به افزایش فعالیت های ضدنژادپرستی در شبکه های اجتماعی به منظور سامان دهی این بحث ها در گروه های خود توصیه هایی ارائه کرد.

به گزارش فارس به نقل از انگجت، فیس بوک بعد از اعلام بازنگری در سیاست‌های خود برای مقابله با ترویج خشونت در این شبکه اجتماعی توصیه‌هایی را برای مدیران گروه‌های فیس بوکی منتشر کرده تا آنها خود بتوانند به مسائل نژادی و اجتماعی رسیدگی کنند.

با توجه به تداوم اعتراض های خیابانی در آمریکا و کشیده شدن دامنه بحث ها به شبکه های اجتماعی، این شبکه ها نیز مجبورند برای جلوگیری از نقض سیاست های خود اقداماتی را به عمل آورند و از همین رو فیس بوک هم توصیه کرده مدیران گروه ها حتما به جوامع اصلی تشکیل دهنده گروه های مذکور تعلق داشته باشند و بر مبنای سیاست های فیس بوک از ارسال مطالب ممنوع شده و نامناسب جلوگیری کنند.

فیس بوک همچنین از مدیران گروه ها خواسته تا جلوی عضویت و فعالیت اعضای جدید را تا زمانی که از آنها تخلفی سرنزده نگیرند. در عین حال اعضای جدید باید ماهیت و موضوع فعالیت هر گروه را بپذیرند و اگر با آن موافق نیستند به جای ایجاد اختلال گروه جدیدی تاسیس کنند.

توصیه های فیس بوک نشان می دهد که درگیری در گروه های موجود در این شبکه اجتماعی به دنبال مرگ جرج فلوید و اعتراضات پس از آن رو به افزایش است و مدیران آن به دنبال یافتن راه حلی برای کاهش این درگیری ها هستند.

درباره نویسنده

ثبت دیدگاه