دادرسی‌های الکترونیکی باید توسعه یابد
همراه ما باشید

آیت‌الله رئیسی:

دادرسی‌های الکترونیکی باید توسعه یابد

آی‌سی‌تی‌نیوز - رئیس قوه قضائیه گفت: دادرسی های الکترونیکی وغیرحضوری بایدتوسعه یابد تا هم کار مردم راه بیفتد هم جان آنها و همکاران قضایی حفظ شود.

به گزارش فارس، آیت الله رئیسی در جلسه مسوولین عالی قضایی گفت: اقتضای تدبیر این است که در تعارض بین سلامت مردم وگشایش کسب وکارها حفظ جان مردم در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: دادرسی های الکترونیکی وغیرحضوری بایدتوسعه یابد تا هم کار مردم راه بیفتد هم جان آنها و همکاران قضایی حفظ شود.

ایت الله رئیسی گفت: نباید در اخبار منتشره از تصمیمات اجرایی تناقض باشد تامردم دچارسردرگمی نشوند.

درباره نویسنده

ثبت دیدگاه