عدم همکاری نهادهای دولتی با سامانه جامع تجارت
همراه ما باشید

عدم همکاری نهادهای دولتی با سامانه جامع تجارت

عدم همکاری نهادهای دولتی با سامانه جامع تجارت

آی‌سی‌تی‌نیوز - رئیس مرکز تجارت الکترونیکی با اشاره به عدم همکاری برخی سازمان ها با سامانه جامع تجارت گفت: این موضوع برای بازرگان سالم هزینه بوده و برای بازرگان ناسالم، محلی برای انجام فساد است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سامانه جامع تجارت سامانه ای است که تمامی بازرگانان باید با عضویت در آن و درج اطلاعات کارت بازرگانی خود، تمامی خدمات خود از جمله صادرات و واردات خود را ثبت کنند.
اما هنوز تعلل برخی نهادها مانع از تحقق صددرصدی اهداف این سامانه شده است و بعد از گذشت مدت ها همچنان اخباری مبنی بر کشمکش های وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی به گوش می رسد؛ موضوعاتی که دودش تنها به چشم بازرگانان می رود و ممکن است فرآیند تسهیل فعالیت های آنان را زمان بر کند.
علی رهبری، رئیس مرکز تجارت الکترونیکی با اشاره به محقق نشدن صد درصدی اهداف سامانه جامع تجارت گفت: دستگاهی که همکاری نکند بازرگان را مجبور به دوباره کاری می کند و این سبب می شود تا گاهی بازرگان مجبور به ثبت نام مجدد شود که این موضوع برای بازرگان سالم هزینه بوده و برای بازرگان ناسالم، محلی برای انجام فساد است.
وی افزود: همکاری نکردن برخی دستگاه ها بستر وقوع برخی تخلفات را فراهم می کند. گمرک اطلاعات مربوط به پته واردات، پروانه و پته صادرات و پروانه و پته ترانزیت را با تأخیر برای ما ارسال می کند یعنی نقص و تأخیر آن به قدری بالاست که دیگر قابل بهره برداری نیست و علت این تأخیر را نبود امکانات لازم می داند. همچنین، محمد شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت با انتقاد از همکاری نکردن گمرک با وزارت صمت گفت: هنوز از
برنامه های پیش بینی شده شکل گیری این سامانه عقب هستیم چرا که مراحل تشریفات گمرکی به طور کامل داخل سامانه جامع تجارت پیاده سازی نشده است. وی افزود: تا زمانی که ساختار اطلاعاتی گمرک اصلاح نشود، شفافیت سیستمی به طور کامل رخ نخواهد داد. قرار است نهادهای مربوطه همکاری های لازم را انجام دهند و حتی گمرک هم در سال های اخیر جلوی برخی مفاسد اقتصادی را گرفته بنابراین خواستاریم با همکاری موثرتر با ما به تخلفات احتمالی در آینده هم پایان دهد.
در این باره، محسن شیری، مسئول تجارت فرامرزی ادامه داد: اطلاعات ارائه شده از سوی گمرک در انتهای مراحل بخش تشریفات گمرکی، معمولاً به صورت ناپایدار و غیر برخط ارائه می شود بنابراین از آنجایی که اطلاعات
به صورت جامع ارسال نمی شود، مشکلاتی برای بازرگان به وجود خواهد آمد.


منتقدان گمرک کم لطفی می کنند!
با وجود این انتقادات، وزیر اقتصاد گفت: افرادی که اطلاعات غلطی از همکاری نکردن درست گمرک با وزارت صنعت می دهند، در حق ما کم لطفی می کنند.
فرهاد دژپسند، ادامه داد: بنابرگزارش های اعلام شده گمرک درباره تبادل اطلاعات رتبه سوم را کسب کرده که این امر نشان از همکاری گمرک با نهادهای ذی ربط دارد و اگر کسی حرفی از عدم تبادل اطلاعات گمرک زده لطفاً به صورت مکتوب هم بنویسد تا من از این پس به گمرک بگویم تبادل اطلاعاتش را قطع کند تا فردای آن روز ببینیم دیگر چه می گویند.

درباره نویسنده

ثبت دیدگاه